Event Location

Bangalore

Event Location

Bangalore

Event Location

Bangalore
image
image
image
Offline

A(muse)ing The Self

1Shanthiroad Studio/Gallery

Advithi Emmi Amrutha Pradeep Antara Mukherji Giananjan Kaur Chahal Ilm Mahima Lakhotia Manashri Pai Dukle Munira Diwan Pankti Sanghvi Ramona Diaz Raksha Ramyashree R Siddhi Bapat Sol Triparna Mishra Vaishnavi R. Manohar Varsha S. Ananda Varshini Chandrashekar Vijayalakshmi

Bangalore

Mar 18, 2023 - Mar 20, 2023

11:00 am - 7:00 pm

Event Details
Offline

Permanent Exhibit

Karnataka Chitrakala Parishath

Various Artists

Bangalore

Ongoing

9:30 am - 5:00 pm

Event Details
Offline

Permanent Exhibit

Tipu Sultan Summer Palace

Group Show

Bangalore

Ongoing

Event Details
Offline

Permanent Exhibit

National Gallery of Modern Art

Group Show

Bangalore

Ongoing

Event Details
Offline

Permanent Exhibit

Karnataka Chitrakala Parishath

Group Show

Bangalore

Ongoing

Event Details
Offline

Permanent Exhibit

Tipu Sultan Summer Palace

Group Show

Bangalore

Ongoing

Event Details
Offline

Permanent Exhibit

National Gallery of Modern Art

Group Show

Bangalore

Ongoing

Event Details