Event Location

Ahmedabad

Event Location

Ahmedabad

Event Location

Ahmedabad
image
image
image
Offline

I Tell You: Sun Exists

Archer Art Gallery

Seema Kohli

Ahmedabad

Sep 8, 2023 - Oct 21, 2023

11:00 am - 7:00 pm

Event Details
Offline

Hum Sab Sahmat: Resisting A Nation Without Citizens

Arthshila Ahmedabad

Ahmedabad

Aug 13, 2023 - Oct 1, 2023

11:00 am - 7:00 pm

Event Details
Offline

Fault Lines

Conflictorium

Ali Akbar PN Anil Thambai Anshu Singh Bhavin Patel Buniyaad Chandrashekar Koteshwar Karutha Katrina Nagajan Karavadara Tabitha Percy Salik Ansari Saranraj V Satyanarayana Gavara Shasna Majeed N Vikrant Bhise

Ahmedabad

Sep 3, 2023 - Nov 5, 2023

11:00 am - 6:00 pm

Event Details
Offline

Permanent Exhibit

Kasturbhai Lalbhai Museum

Ahmedabad

Ongoing

10:00 am - 4:30 pm

Event Details
Offline

Permanent Exhibit

Lalbhai Dalpatbhai Museum

Ahmedabad

Ongoing

10:30 am - 5:00 pm

Event Details